Imobiliare Consultanta Evaluare Evaluarea Proprietatilor Imobiliare

Evaluarea Proprietatilor Imobiliare

Un raport de evaluare reprezintă concretizarea în scris a serviciilor de evaluare prestate de evaluator şi are în vedere indicarea rezultatelor şi concluziilor evaluatorului cu privire la activul evaluat. Un raport este definit ca fiind o comunicare scrisă care cuprinde o relatare oficială a unei activităţi.
Raportul de evaluare este întocmit de către un expert evaluator autorizat ANEVAR. Un expert evaluator poate să fie autorizat să efectueze una sau mai multe tipuri de evaluare după cum urmează: evaluare întreprinderi, evaluare bunuri mobile, evaluare bunuri imobile, evaluare active financiare.
Evaluările pentru imobile pot fi de mai multe feluri:
– rapoarte de evaluare pentru vânzare;
– rapoarte de evaluare pentru impozitare;
– rapoarte de evaluare pentru garantare;
Colaboratorii noștrii sunt experţii evaluatori autorizaţi să întocmească rapoarte de evaluare pentru toate tipurile de evaluări specificate în mai sus.
Evaluatorul are obligaţia să întocmească un raport de evaluare conform standardelor adoptate de către Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din România (ANEVAR). De asemenea, raportul de evaluare trebuie să fie conform Standardelor Internaţionale de Evaluare (în vigoare) şi Codului Deontologic al Profesiei de Evaluator.
Valoarea nu este un fapt cert, ci este o opinie:
(a) fie asupra celui mai probabil preț care trebuie achitat pentru un activ, în cadrul unui schimb;
(b) fie asupra beneficiilor economice rezultate din deținerea unui activ.

Prețul este suma de bani cerută, oferită sau plătită pentru un activ. Din cauza capacităților financiare, a motivațiilor sau intereselor speciale ale unui anumit cumpărător sau vânzător, prețul plătit poate fi diferit de valoarea care ar putea fi atribuită activului de către alte persoane.

Costul este suma de bani necesară pentru a achiziționa sau produce activul. Când acel activ a fost achiziționat sau produs, costul lui devine un fapt cert. Prețul este corelat cu costul deoarece prețul plătit pentru un activ devine costul acestuia pentru cumpărător

Valoarea de piață este suma estimată pentru care un activ sau o datorie ar putea fi schimbat(ă) la data evaluării, între un cumpărător hotărât și un vânzător hotărât, într-o tranzacție nepărtinitoare, după un marketing adecvat și în care părțile au acționat fiecare în cunoștință de cauză, prudent și fără constrângere.

Mai multe detalii despre costul evaluării proprietăţilor imobiliare vă putem oferi doar după ce colaboratorii noștrii vor identifica proprietatea.