Afaceri si Firme

Firma noastră, FRADIN IMOB, prin colaboratorii săi, oferă asistență si consultanță pentru afaceri și management celor ce doresc să înceapă o afacere, cât și societăților comerciale care au nevoie de o îndrumare în vederea desfașurării activităților comerciale, într-un cadru în conformitate cu legislația în vigoare, astfel:

 

 • Asistență la întocmirea planurilor de afaceri
 • Inființări societăți comerciale
 • Cesiuni de părți sociale
 • Majorări sau reduceri de capital social
 • Schimbare de sediu, prelungire valabilitate sediu
 • Deschidere filiale, puncte de lucru, reprezentanțe
 • Numiri, revocari, schimbari mandate administratori, etc
 • Hotarari A.G.A., acte adiționale, redactări de acte constitutive
 • Documentații pentru obținerea de avize și autorizații
 • Consultații, îndrumare si asistență operatională pentru firme si alte organizații pe probleme de management, cum ar fi: planificarea strategică și organizatorică, procese de retehnologizare, managementul schimbarilor, reducerea costurilor si alte probleme financiare; obiective si strategii de marketing; planificarea, si politici privind resursele umane; strategii de compensare si pensionare; planificarea producției si planificarea controlului.
 • Consultanță, îndrumare sau asistență operatională pentru firme si servicii publice cu privire la: proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, programe de contabilizare a costurilor, proceduri de control bugetar, consultanță si asistență acordată firmelor si serviciilor publice pentru planificare, organizare eficientă si control, managementul informației, etc.